Download complete video now!

خودارضایی حشرش زده بالا دیلدو میخاد طپش کسشو رو کیرم حس میکردم کس نازی داشت

خودارضایی روسپی تپل

خودارضاییمن بیچاره هرکاری کردم که مخ دوست دخترمو بزنم بیارمش خونه و بکنمش نشد فقط در حد لب گرفتن بهم اجازه میداد جلو برم. حتی اجازه نمیداد از رو شلوار به کسش دست بزنم میگفت : این باشه واسه بعد از ازدواج من حسابی تو کف سکس و کس کردن بودم ولی افسوس که پای ما لنگ است و منزل بس دراز خودارضایی, دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
ما همش تو کف یه سکس داغ بودیم تا یه روز یکی از دوستان داشت از یه سکس توپ حرف میزد با یه زن خیابونی که اسمش زیبا بود پولی ومکان از خودش . منم ازدوستم خواستم که شماره زیبا خانم رو به ما بده تا ما هم بریم سراغش که گفت: خودم هماهنگ میکنم جور شد خبرت میدم بعد یه هفته دوستم گفت که واسه فردا خودتو آماده کن فردا بریم خونه زیبا خانم خلاصه ما با کلی شوق و ذوق رفتیم یه قرص تاخیری از داروخونه گرفتیم و قبل دیدار زیبا خانم انداختیم بالا خودارضایی. 2 ساعت بعد دوستم اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه زیبا زیبا یه زنی بود با قدی متوسط و یه کم چاق و پوست سفید. بعد کلی چونه زدن سر قیمت گفت که آخرش پنجا میگیره من یه پنجاهی دادم با زیبا رفتیم تو اتاق و دست به کار شدیم

کس نازی داشت خودارضایی

زیبا یه تیشرت تنش بود و ساپورت پوشیده بود . با لب گرفتن و بوسه شروع کردیم . من دوس دارم خودم طرف سکسمو لخت کنم به همین خاطر اول تیشرتشو درآوردم واقعا بدن نازی داشت سفید سفید از اونایی که کیر آدمو راست میکنه … سوتینشو باز کردم و رفتم سراغ سنیه هاش یه کم سینه هاشو مالیدم و نوک سینه شو کردم دو دهن و شروع کردم مکیدن اونم آه و ناله میکرد نمیدونم از شهوت بود یا میخواست منو شهوتی کنه یواش یواش دستمو بردم پایین و از رو ساپورت کسشو دست مالی کردم و اونم آه وناله اش بیشتر شد ساپورت و شرتشو یه جا از پاش درآودم کس نازی داشت ولی نسبت به هیکل و چاقیش خیلی کس بزرگی نداشت یه کم با کسش بازی کردم کسش داشت خیس میشد . زیبا با دست از رو شلور کیرمو میمالید که آبم اومد و همه آبمو تو شورتم خالی کردم . حالا بیا و درستش کن … ما ارضا شده و بدیم و کیرمون خوابید خودارضایی. من فقط لب میگرفتم و سینه شو میخوردم . یه پنج دقیقه دیگه مشت و مال رو ادامه دادم که کیرم یه کم راست شد … دیگه نتونستم طاقت بیارم فوری لخت شدم .زیبا یه کاندوم داد که کشیدم رو کیرم رفتم لای پاش کیرمومالیدم رو چوچولش تا کیرم راست بشه یه دقیقه شد که حسابی راست کردمو و کیرمو تا دسته فرو کردم خودارضایی … کسش داغ داغ بود ولی تنگ نبود خیلی بهم حال داد یه مکث کردم و شروع کردم به تلمبه زدن یه دو دقیقه تلمبه زدم که دیدم داره آبم میاد کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم حالت سگی بگیره … از پشت انداختم تو کسش و تلمبه زدن شروع شد زیبا فقط آه و ناله میکرد و من تلمبه میزدم

طپش کسشو رو کیرم حس میکردم

همینجور که من تلمبه میزدم زیبا با دست چوچولشو میمالید داشت آبم میومد که باز کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم که طاق باز بخواب اون خوابید و من شروع کردم لب گرفت یه کم که لب گرفتن گفت زود باش تمومش کن ولی من یه کم طولش دادم تا دیرتر ارضا بشم . من لب میگرفتم و زیبا کسشو میمالید دوباره رفتم لای پاش و سر کیرمو مالیدم به چوچولش و فرو کردم تو و شروع کردم به تلمبه زدن دوباره داشت آبم میومد کیرمو تو کسش نگه داشتم طپش کسشو رو کیرم حس میکردم خیلی حال میداد دوس داشتم همینجور کیرمو نگه دارم که زیبا خانم عصبانی شد و گفت زودی تمومش کن ولی من دوس نداشتم تموم بشه دوس داشتم تو همین حالت بمونم ولی زیبا بهم گفت : تو دراز بکش تا من بیام بشین روش منم دارز کشیدم و اونم اومد کیرمو با کسش تنظیم کرد و نشست رو کیرم شروع کرد به بالا و پایین کردن یه دقیقه که بالا و پایین کرد دیدم داره آبم میاد خواستم کاری کنم که بشه بیشتر طولش بدم بهش گفتم بسه حالا تو بخواب تا من بیام رو گفت : خودتی میخوای بازو طولش بدی من دوسنداشتم به این زودیها ارضا بشم ولی…. زیبا بالا پایین شدنشو تندتر کرد منم دیگه کاری ازم ساخته نبود ارضا شدم و آبمو خالی کردم تو کاندوم زیبا هنوز داشت بالا پایین میکرد که من دیگه نتونستم تلحمل کنم بهش کفتم : پاشو تموم شد و اونم از روم بلند شد خودارضایی. من از جا پا شدم کاندوم رو از رو کیرم کشیدم و انداختم تو سطل آشغال و کیرمو با دستمال کاغذی پاک کردمو لباسم رو پوشیدم یه بوس از لبش گرفتم بهش گفتم شماره موبایلتو بهم بده تا هر وقت خواستم بیام هماهنگ کنم اونم شمارشو داد من از اتاق اومدم بیرون دوستم بهم گفت خسته نباشی و با هم از خونه زیبا خانم زدیم بیرون خودارضایی.

کیر تو کون
سوپر سکسی وحشی
کلیپ سکسی
سکس ایرانی
سکس روسی
شهوانی خانه
فیلم سکسی نوجوان
سکس داغ

آسیایی, آماتور, پورن ویدئو, خود ارضایی, دختر حشری, دیلدو
Hot teen blonde mastubate and massive anal dildo ride with squirt
Dutch Girl Session #2, Part 9
verified profile,anal,dildo,teen,hardcore,blonde,girl,amateur,homemade,squirt,orgasm,webcam,amateur-hardcore,massive-dildo,amateur-anal,dildo-riding,monster-dildo,amateur-squirt,teen-squirt,hige-dildo,monster-dildo-riding
سکس دختر

خودارضایی

From:
Date: October 30, 2019

خودارضایی روسپی تپل

خودارضاییمن بیچاره هرکاری کردم که مخ دوست دخترمو بزنم بیارمش خونه و بکنمش نشد فقط در حد لب گرفتن بهم اجازه میداد جلو برم. حتی اجازه نمیداد از رو شلوار به کسش دست بزنم میگفت : این باشه واسه بعد از ازدواج من حسابی تو کف سکس و کس کردن بودم ولی افسوس که پای ما لنگ است و منزل بس دراز خودارضایی, دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ما همش تو کف یه سکس داغ بودیم تا یه روز یکی از دوستان داشت از یه سکس توپ حرف میزد با یه زن خیابونی که اسمش زیبا بود پولی ومکان از خودش . منم ازدوستم خواستم که شماره زیبا خانم رو به ما بده تا ما هم بریم سراغش که گفت: خودم هماهنگ میکنم جور شد خبرت میدم بعد یه هفته دوستم گفت که واسه فردا خودتو آماده کن فردا بریم خونه زیبا خانم خلاصه ما با کلی شوق و ذوق رفتیم یه قرص تاخیری از داروخونه گرفتیم و قبل دیدار زیبا خانم انداختیم بالا خودارضایی. 2 ساعت بعد دوستم اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه زیبا زیبا یه زنی بود با قدی متوسط و یه کم چاق و پوست سفید. بعد کلی چونه زدن سر قیمت گفت که آخرش پنجا میگیره من یه پنجاهی دادم با زیبا رفتیم تو اتاق و دست به کار شدیم

کس نازی داشت خودارضایی

زیبا یه تیشرت تنش بود و ساپورت پوشیده بود . با لب گرفتن و بوسه شروع کردیم . من دوس دارم خودم طرف سکسمو لخت کنم به همین خاطر اول تیشرتشو درآوردم واقعا بدن نازی داشت سفید سفید از اونایی که کیر آدمو راست میکنه … سوتینشو باز کردم و رفتم سراغ سنیه هاش یه کم سینه هاشو مالیدم و نوک سینه شو کردم دو دهن و شروع کردم مکیدن اونم آه و ناله میکرد نمیدونم از شهوت بود یا میخواست منو شهوتی کنه یواش یواش دستمو بردم پایین و از رو ساپورت کسشو دست مالی کردم و اونم آه وناله اش بیشتر شد ساپورت و شرتشو یه جا از پاش درآودم کس نازی داشت ولی نسبت به هیکل و چاقیش خیلی کس بزرگی نداشت یه کم با کسش بازی کردم کسش داشت خیس میشد . زیبا با دست از رو شلور کیرمو میمالید که آبم اومد و همه آبمو تو شورتم خالی کردم . حالا بیا و درستش کن … ما ارضا شده و بدیم و کیرمون خوابید خودارضایی. من فقط لب میگرفتم و سینه شو میخوردم . یه پنج دقیقه دیگه مشت و مال رو ادامه دادم که کیرم یه کم راست شد … دیگه نتونستم طاقت بیارم فوری لخت شدم .زیبا یه کاندوم داد که کشیدم رو کیرم رفتم لای پاش کیرمومالیدم رو چوچولش تا کیرم راست بشه یه دقیقه شد که حسابی راست کردمو و کیرمو تا دسته فرو کردم خودارضایی … کسش داغ داغ بود ولی تنگ نبود خیلی بهم حال داد یه مکث کردم و شروع کردم به تلمبه زدن یه دو دقیقه تلمبه زدم که دیدم داره آبم میاد کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم حالت سگی بگیره … از پشت انداختم تو کسش و تلمبه زدن شروع شد زیبا فقط آه و ناله میکرد و من تلمبه میزدم

طپش کسشو رو کیرم حس میکردم

همینجور که من تلمبه میزدم زیبا با دست چوچولشو میمالید داشت آبم میومد که باز کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم که طاق باز بخواب اون خوابید و من شروع کردم لب گرفت یه کم که لب گرفتن گفت زود باش تمومش کن ولی من یه کم طولش دادم تا دیرتر ارضا بشم . من لب میگرفتم و زیبا کسشو میمالید دوباره رفتم لای پاش و سر کیرمو مالیدم به چوچولش و فرو کردم تو و شروع کردم به تلمبه زدن دوباره داشت آبم میومد کیرمو تو کسش نگه داشتم طپش کسشو رو کیرم حس میکردم خیلی حال میداد دوس داشتم همینجور کیرمو نگه دارم که زیبا خانم عصبانی شد و گفت زودی تمومش کن ولی من دوس نداشتم تموم بشه دوس داشتم تو همین حالت بمونم ولی زیبا بهم گفت : تو دراز بکش تا من بیام بشین روش منم دارز کشیدم و اونم اومد کیرمو با کسش تنظیم کرد و نشست رو کیرم شروع کرد به بالا و پایین کردن یه دقیقه که بالا و پایین کرد دیدم داره آبم میاد خواستم کاری کنم که بشه بیشتر طولش بدم بهش گفتم بسه حالا تو بخواب تا من بیام رو گفت : خودتی میخوای بازو طولش بدی من دوسنداشتم به این زودیها ارضا بشم ولی…. زیبا بالا پایین شدنشو تندتر کرد منم دیگه کاری ازم ساخته نبود ارضا شدم و آبمو خالی کردم تو کاندوم زیبا هنوز داشت بالا پایین میکرد که من دیگه نتونستم تلحمل کنم بهش کفتم : پاشو تموم شد و اونم از روم بلند شد خودارضایی. من از جا پا شدم کاندوم رو از رو کیرم کشیدم و انداختم تو سطل آشغال و کیرمو با دستمال کاغذی پاک کردمو لباسم رو پوشیدم یه بوس از لبش گرفتم بهش گفتم شماره موبایلتو بهم بده تا هر وقت خواستم بیام هماهنگ کنم اونم شمارشو داد من از اتاق اومدم بیرون دوستم بهم گفت خسته نباشی و با هم از خونه زیبا خانم زدیم بیرون خودارضایی. کیر تو کون سوپر سکسی وحشی کلیپ سکسی سکس ایرانی سکس روسی شهوانی خانه فیلم سکسی نوجوان سکس داغ
آسیایی, آماتور, پورن ویدئو, خود ارضایی, دختر حشری, دیلدو Hot teen blonde mastubate and massive anal dildo ride with squirt Dutch Girl Session #2, Part 9 verified profile,anal,dildo,teen,hardcore,blonde,girl,amateur,homemade,squirt,orgasm,webcam,amateur-hardcore,massive-dildo,amateur-anal,dildo-riding,monster-dildo,amateur-squirt,teen-squirt,hige-dildo,monster-dildo-riding سکس دختر خودارضایی">

خودارضایی روسپی تپل

خودارضاییمن بیچاره هرکاری کردم که مخ دوست دخترمو بزنم بیارمش خونه و بکنمش نشد فقط در حد لب گرفتن بهم اجازه میداد جلو برم. حتی اجازه نمیداد از رو شلوار به کسش دست بزنم میگفت : این باشه واسه بعد از ازدواج من حسابی تو کف سکس و کس کردن بودم ولی افسوس که پای ما لنگ است و منزل بس دراز خودارضایی, دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ما همش تو کف یه سکس داغ بودیم تا یه روز یکی از دوستان داشت از یه سکس توپ حرف میزد با یه زن خیابونی که اسمش زیبا بود پولی ومکان از خودش . منم ازدوستم خواستم که شماره زیبا خانم رو به ما بده تا ما هم بریم سراغش که گفت: خودم هماهنگ میکنم جور شد خبرت میدم بعد یه هفته دوستم گفت که واسه فردا خودتو آماده کن فردا بریم خونه زیبا خانم خلاصه ما با کلی شوق و ذوق رفتیم یه قرص تاخیری از داروخونه گرفتیم و قبل دیدار زیبا خانم انداختیم بالا خودارضایی. 2 ساعت بعد دوستم اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه زیبا زیبا یه زنی بود با قدی متوسط و یه کم چاق و پوست سفید. بعد کلی چونه زدن سر قیمت گفت که آخرش پنجا میگیره من یه پنجاهی دادم با زیبا رفتیم تو اتاق و دست به کار شدیم

کس نازی داشت خودارضایی

زیبا یه تیشرت تنش بود و ساپورت پوشیده بود . با لب گرفتن و بوسه شروع کردیم . من دوس دارم خودم طرف سکسمو لخت کنم به همین خاطر اول تیشرتشو درآوردم واقعا بدن نازی داشت سفید سفید از اونایی که کیر آدمو راست میکنه … سوتینشو باز کردم و رفتم سراغ سنیه هاش یه کم سینه هاشو مالیدم و نوک سینه شو کردم دو دهن و شروع کردم مکیدن اونم آه و ناله میکرد نمیدونم از شهوت بود یا میخواست منو شهوتی کنه یواش یواش دستمو بردم پایین و از رو ساپورت کسشو دست مالی کردم و اونم آه وناله اش بیشتر شد ساپورت و شرتشو یه جا از پاش درآودم کس نازی داشت ولی نسبت به هیکل و چاقیش خیلی کس بزرگی نداشت یه کم با کسش بازی کردم کسش داشت خیس میشد . زیبا با دست از رو شلور کیرمو میمالید که آبم اومد و همه آبمو تو شورتم خالی کردم . حالا بیا و درستش کن … ما ارضا شده و بدیم و کیرمون خوابید خودارضایی. من فقط لب میگرفتم و سینه شو میخوردم . یه پنج دقیقه دیگه مشت و مال رو ادامه دادم که کیرم یه کم راست شد … دیگه نتونستم طاقت بیارم فوری لخت شدم .زیبا یه کاندوم داد که کشیدم رو کیرم رفتم لای پاش کیرمومالیدم رو چوچولش تا کیرم راست بشه یه دقیقه شد که حسابی راست کردمو و کیرمو تا دسته فرو کردم خودارضایی … کسش داغ داغ بود ولی تنگ نبود خیلی بهم حال داد یه مکث کردم و شروع کردم به تلمبه زدن یه دو دقیقه تلمبه زدم که دیدم داره آبم میاد کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم حالت سگی بگیره … از پشت انداختم تو کسش و تلمبه زدن شروع شد زیبا فقط آه و ناله میکرد و من تلمبه میزدم

طپش کسشو رو کیرم حس میکردم

همینجور که من تلمبه میزدم زیبا با دست چوچولشو میمالید داشت آبم میومد که باز کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم که طاق باز بخواب اون خوابید و من شروع کردم لب گرفت یه کم که لب گرفتن گفت زود باش تمومش کن ولی من یه کم طولش دادم تا دیرتر ارضا بشم . من لب میگرفتم و زیبا کسشو میمالید دوباره رفتم لای پاش و سر کیرمو مالیدم به چوچولش و فرو کردم تو و شروع کردم به تلمبه زدن دوباره داشت آبم میومد کیرمو تو کسش نگه داشتم طپش کسشو رو کیرم حس میکردم خیلی حال میداد دوس داشتم همینجور کیرمو نگه دارم که زیبا خانم عصبانی شد و گفت زودی تمومش کن ولی من دوس نداشتم تموم بشه دوس داشتم تو همین حالت بمونم ولی زیبا بهم گفت : تو دراز بکش تا من بیام بشین روش منم دارز کشیدم و اونم اومد کیرمو با کسش تنظیم کرد و نشست رو کیرم شروع کرد به بالا و پایین کردن یه دقیقه که بالا و پایین کرد دیدم داره آبم میاد خواستم کاری کنم که بشه بیشتر طولش بدم بهش گفتم بسه حالا تو بخواب تا من بیام رو گفت : خودتی میخوای بازو طولش بدی من دوسنداشتم به این زودیها ارضا بشم ولی…. زیبا بالا پایین شدنشو تندتر کرد منم دیگه کاری ازم ساخته نبود ارضا شدم و آبمو خالی کردم تو کاندوم زیبا هنوز داشت بالا پایین میکرد که من دیگه نتونستم تلحمل کنم بهش کفتم : پاشو تموم شد و اونم از روم بلند شد خودارضایی. من از جا پا شدم کاندوم رو از رو کیرم کشیدم و انداختم تو سطل آشغال و کیرمو با دستمال کاغذی پاک کردمو لباسم رو پوشیدم یه بوس از لبش گرفتم بهش گفتم شماره موبایلتو بهم بده تا هر وقت خواستم بیام هماهنگ کنم اونم شمارشو داد من از اتاق اومدم بیرون دوستم بهم گفت خسته نباشی و با هم از خونه زیبا خانم زدیم بیرون خودارضایی. کیر تو کون سوپر سکسی وحشی کلیپ سکسی سکس ایرانی سکس روسی شهوانی خانه فیلم سکسی نوجوان سکس داغ
آسیایی, آماتور, پورن ویدئو, خود ارضایی, دختر حشری, دیلدو Hot teen blonde mastubate and massive anal dildo ride with squirt Dutch Girl Session #2, Part 9 verified profile,anal,dildo,teen,hardcore,blonde,girl,amateur,homemade,squirt,orgasm,webcam,amateur-hardcore,massive-dildo,amateur-anal,dildo-riding,monster-dildo,amateur-squirt,teen-squirt,hige-dildo,monster-dildo-riding سکس دختر خودارضایی&source=https://shahvani.site">