Download complete video now!

داستان سکسی تصویری زندگی سکسی من و مامان و فیلم سکسی رایگان کارتون

داستان سکسی تصویری مثل بقیه داستان های تصویری سکسی که مربوط به پسر و مامانه

داستان سکسی تصویری اینجا هم پسره داره خودارضایی (جلق) میکنه که یهو مامانش سر میرسه و باهم سکس می کنن. در ادامه داستان تصویری سکسی مامان بهتر میدونه 1 مادره ناراحته از کاری که با پسرش کرده ولی باز حشرش میزنه بالا و میره واسه سکس بعدی.

داستان سکسی تصویری

من یه پسرخاله اسمش حسام كه بعضي وقتها مياد خونمون داستان سکسی تصویری

سلام من اسمم فرشته است و من الآن ١٩ سال دارم، هر بار كه داخل خونه تنها ميشيم حتي واسه يه دقيقه از فرصت استفاده ميكنه و مياد با من ور ميره همش لبامو ميخوره و سينه هامو ميماله البته تا اون موقع حتي يك بار هم سكس نداشتيم حتي لخت همو نديده بوديم داستان سکسی تصویری، اين داستان ماله اولين سكسمونه كه دو سال قبل اتفاق افتاد،اينم بگم پسرخالم ۲۱ سالشه كه اون موقع ١٩ ساله بود و اسمشم حسام یکمي هم توپوله،

اون موقع امتحاناته نهايي داشتم يادمه امتحان فيزيك بود كه حسابي گند زده بودم خيلي خسته و عصبي از سرجلسه امتحان اومدم خونه همين كه امير رو ديدم كل ماجراي شاهكارم تو امتحان يادم رفت امير هميشه و هر جا با من ور ميرفت انگولم میکرد لوپمو گاز میگرفت داستان سکسی تصویری.

اون اوایل ازش بدم میومدو ازش در میرفتم اما حالا خودم مخصوصا یک جا تنها ميكنم خودمو تا اون بياد با هم بازي كنيم، اون روز هم تنها نبوديم روز بعدش هم امتحان عربي داشتم واسه همين هم ازش خواستم كه بهم عربي ياد بده، دنبال بهونه اي بودم جوري كه مامانو دادشم شك نكن بريم تو اتاق واسه درس خوندن من داستان سکسی تصویری، كه يهو داداشمو خواهرزادم باهم دعواشون ميشه واسه همين مامانم ميره خونه آبجيم ميدونستم كه وقتي اونجا بره تا سه چهار ساعت طول ميكشه كه بره و بياد،

اومد توصيه كرد كه درسامو خوب بخونم هرجا كه بلد نبودم از امير بخوام تا يادم بده اينا رو صدبار تكرار كردو رفت

حالا من موندم و نفس خودم، طبق معمول امير اومد مثله ديونه ها با من ور رفتن انگولم میکرد، دست میبرد تو سوتینم پستونامو میگرفت منم ازین کاراش لذت میبردم تا اینکه بحث جدي شد امير واقعا حشري شده بود اينو از نفس زدناش ميتونستم بفهم دیگه ازش ميترسم تا فهميد حالت تدافعی به خودم گرفتم اومد بغلم کردو شروع کرد ازمن لب گرفتن با چه لذتی لبام میخورد منم دستامو دور کمرش حلقه کردمو بهش چسپیدم بعد خودشو جدا کرد از من داستان سکسی تصویری،

فیلم سکسی رایگان کارتون

لباساشو درآورد فقط با یه شرت روبروم ایستاد فهمیدم که چی ازمن میخواد منم ترسیدم گفتم حسام جونم تورو خدا اینکارو نکن آبروم میره داستان سکسی تصویری، بدبخت میشم فیلم سکسی رایگان کارتون، هی التماسش میکردم انگار نمیشنید اشکام تموم نمیشد حسام هم همش میگفت قول میدم زود تمومش کنم اما من مخالفت میکردم اومد بغلم کردو بزور تاپمو از تنم درآورد از رو کرست سینه هامو مالید اشکام بند اومد دیگه داشتم لذت ميبردم كه بهش گفتم حسام من دیگه طاقت ندارم تورو خدا همینقد کافیه (از خدام بود که ادامه بده داشتم حال میکردم) حسام از رو شلوارک کونمو میمالید تا به خودم اومد دیدم کرستمو دراورد شروع کرد به خوردن سینه هام نوک پستونام ایستاده بودن سینه هام سفت شدن از اینکه داشتم با کسی که دوستش دارم حال میکنم شهوتم دوبرابر میشد داستان سکسی تصویری،

دیگه کاملا تسلیمش شده بودم شلوارکمو از پام درآورد از رو شرت یکم کسمو مالوند بعد منو خوابوند رو فرش شرتمو درآورد

دهنشو گذاشت رو کسم داشتم میسوختم هرچند یه بار زبونشو میکشید روی کسم جالب اینجا بود که هیچ صدایی ازهر دوتامون در نمیومد… حسام همینجور که داشت منو میخورد اومد بالا تا روی سینه هام شروع کرد به مالوندنشونو خوردن گردنم منم از شدت شهوت نمیدونستم چه اتفاقی قراره بیافته حسام شرتشو درآورد نگاهم خیره شد به کیرش تا به حال دودول به این گندگی ندیده بودم به شوخی گفتم حسام جان یعنی این همش ماله منه؟ حسام خندیدو گفت بله عزیزم همش ماله خودته داستان سکسی تصویری،

با هم خندیدیمو شروع کردیم از هم لب گرفتن منم دیگه طاقت نداشتم کیرشو گرفتم دستم شروع کردم باهاش بازی کردن چقد سفت بود میخواستم بخورمش اما حسام نذاشت گفت کونتو میخوام منم کونمو گرفتم سمتش نمیدونستم باید اینقد درد داشته باشه اینو وقتی فهمیدم که کیرشو تف مالید گذاشت رو سوراخ کونم یکم که فشارش داد انگار داشتم از وسط نصف میشدم یه جیق بلندی زدم که جلو دهنمو گرفت دستشو برداشتم از رو دهنم گفتم درش بیار اونم درش آورد رفت دنبال ژل بگرده منم با کسم داشتم ور میرفتم یکم آبم اومد حسام گفت ایندفعه دیگه قول میدم درد نداشته باشه منم سریع رو شکمم خوابیدمو کونمو گرفتم بالا داستان سکسی تصویری.

به کیرش ژل مالیدو یکمی هم برداشت گذاشت تو کونم انگشتشو تو کونم عقب جلو میکرد داشتم حال داستان سکسی تصویری

میکردم بهش گفتم بریم تو اتاق مامان بابام اونم قبول کرد رفتم رو تخت کونمو واسش قلمبه کردم سمتش اونم نامردی نکردو کیرشو با یه هل محکم تا نصف کرد تو جیغ خیلی بلندی زدمو گفتم وای حسام خیلی درد داره گفت الآن درست میشه گلم با یه هل دیگه کیرشو تا آخرش کوبید تو کونم جر خوردم اما این درد واسه دفعه های بعدی که کیرشو فرو میکرد کمتر میشد بعد از دو سه دقیقه به اوج لذت رسیده بودیم حسام تلنبه هاش خیلی تند شده بود هردوتا مون داشتیم لذت میبردیم که بعد پنج دقیقه حسام تلنبه هاش یواشتر شد البته محکمتر داستان سکسی تصویری.

احساس عجیبی به من دست داد انگار آب جوش ریختن تو کونم فهمیدم حسام همه آبشو خالی کرد تو کونم

بعد ولو شد رو تخت منم رفتم که دوباره بسازمش چون من ارضا نشده بودم سینه هامو به کیرش میمالیدم که کیرش دوباره راست شد بلندم کرد رو کمرم خوابوند منو انگار فهمیده که منم دلم میخواد ارضا شم با دستش شروع کرد کسمو مالوندن(انگار قبلا هم با سکس کرده) که خیلی زود آبم اومد جیغ کوتاهی زدمو بیحال افتادم اونم اومد خوابید رو من هی لبامو میبوسیدو سینه هامو فشار میداد نیمساعت از رفتن مامانم میگذشت که تلفنم زنگ خورد مامانم بود گفت به حسام بگم بره واسه شام نو ن بخره باهم رفتیم حموم اونجا هم از کون منو گایید آبشو خالی کرد رو کمرم داستان سکسی تصویری، ازون موقع به بعد هر فرصتی که گیرمون میومد باهم سکس میکردیم،الان حسام تو دانشگاه آزاد تو اصفهان قبول شده منم میخوام همونجا قبول شم برم پیشش که خیلی وقته باش سکس نکردم،

سکس زیبا سکس خوشگل ها دختر هیکل سکسی‌
کون مامان‌های حشری سکس گروهی گی
داستانهای سکسی تصویری سکس گی گایش کون
سکس خفن
فیلم های سکسی
سوپر ایرانی سکس امریکایی
داستان سکسی

سکس مادر و پسر
BalloonDolls 3D Walking and Bouncing Boobs

From:
Date: November 6, 2018

40 thoughts on “داستان سکسی تصویری زندگی سکسی من و مامان و فیلم سکسی رایگان کارتون

 1. چه خوب آموزش های شیطانی میدین بی شک ضلع تاریک برای به کثافت کشیدن و برده گی انسانها نقشه های شومی داره و بدانید نور بر تاریکی پیروز میشه و شما با همه دوستان کثیفتون نابود میشید پایان شما نزدیکه و نور ظلمت و تاریکی که شما در آن مثل کرم میلولید رو نابود میکنه،محارم گرایی کثیفترین خدعه شیطان از گذشته برای نابود کردن ذات پاک انسان بود اما دیگه دوره شما رو به پایان است،نور پیروز است

  1. سلام امیر هستم مشتاق صدام میکنن,دختر دستو بالم هست از ۱۸به بالا قیمت از ۱۰۰به بالا با کاندوم و مکان, تو مکانتونم میان,۰۹۱۲۲۸۰۲۷۸۷

 2. سگ شمام09399711533
  نظافت منزل خرحمالی
  هر کاری امرکنین میکنم
  توله اروم و مطیعم
  سگ شمام
  التماس میکنم
  رحم کنین بهم
  سگ ولگرد نیستم
  التماستون میکنم
  قلادم بکشین
  09399711533

  ساعتی 100میدم

  بدون پیش

  09399711533

 3. سکس شب تا صبح
  نفر سوم در تهران 09367457947
  فقط تهران پیام بدید و فقط برای سکس 3 نفره
  توی سکس کم نمیزارم
  قد بلند ورزشکار
  زوج 20 الی 40 سال اگه دنبال فردی مطمئن و سالم جهت سکس سه نفره هستن به من پیام بدین پوزمم فاعل هست با یه کیر کلفت

  1. سلام دوستان ازسیرجان یه خانوم خوب آبرودار واسه رابطه خوب عاطفی هست پیام بدید به جیمیلم ممنون

 4. امیر هستم از شمال.گیلان.رشت.تالش.نفر سوم هستم زوجای عزیز و حشری هرکی دوسداره حال کنه زنگ بزنه ۰۹۳۰۸۳۰۱۳۴۳

 5. اهل سکس هستی بیا تلگرام 09106980191
  سکس چت و سکس عکس وفیلمم میدم
  وسکس تصویری
  ازهمه شهرهام دختر دارم واسه سکس
  الکی بیای بلاک میشی خاهشا الکی نیا

 6. سلام امیرحسامم ازشیرازیه دختریازن بین ۲۵ تا ۳۵ سال برای دوستی پایدارمیخوام. ایدی تلگرامم 1.amirhesamh16va Amirhesamh17

 7. سلام ایماان ازمشهد یه خانم داغ بیاد باهم باشیم تنهام دنبال رابطع مطمعنم متاهل یا مجرد فرقی نداره فقط خوش اخلاق با کلاس باشع ممنون09911036356

 8. سلام
  علیرضا ۳۵ تهران
  اگه برای دوستی، چت یا سکس چت یا … پایه ای بچت یا بزنگ
  ۹۳۹۳۳۷۰۵۲۳

 9. داریوشم خانمهای‌بالای۳۵سال‌اگه‌طالب‌رفاقت‌هستن‌پیام بدن تماس میگیرم خانمهای رشتی بهتر09016301392

 10. سلام روزبه هستم از اراک خانم شهوتی هست پیام بده حسابی میخورم همه جاشو حالی بهش میدم تاحالانکرده باشه کیرمم خوبه پشیمون نمیشه ازرابطش بامن آدم آویزون بی آبرویی نیستم خوش هیکلو خوشتیپم و خوشگل09057591413

 11. این مریم سکسی کلاه برداره گولشو نخورین
  من رفتم پول گرفت سرم کلاه گذاشت همش الکیه
  دزده

 12. سلام امیرهستم از گرگان ‌کسی هست واسه دوستی مطمعن. بیاد ۰۹۳۶۸۳۶۴۵۷۳. و@shmmm2410

 13. سلام رضا هستم ا تهران دنبال یه گی دوطرفه ام خودم ۲۳سالمه با مکان بیاین جمیل خواهشا فیسشم خوب باشه

 14. سلام
  بدا نگین نگفتی 55 سالم است دنبال جفت می گردم که بالای 40 باشد اگر مایل باشد بیاد آیدیم @namin1032

 15. سلام
  من رلم
  اما به دلیل شرایطی-دوست دارم با یک خانوم رابطه داشته باشم یا با یک زوج برای رابطه3 نفره
  اگه مایل هستین به ایمیل من یا تلگرامم پیام بدین
  لطفا فقط از نیشابور باشید.
  ممنونم.09026532009

 16. سلام
  من رلم
  اما به دلیل شرایطی-دوست دارم با یک خانوم رابطه داشته باشم یا با یک زوج برای رابطه3 نفره
  اگه مایل هستین به تلگرامم پیام بدین
  لطفا فقط از نیشابور باشید.
  ممنونم.09026532009

 17. یه مشت بجه کونی اینجا جمع شده
  برید هما بکنید تا حال بیایید
  باید به شما ها کیر خر انداخت تا از دهنتون دراد و دیگه به فکر کردن نباشید
  حالم از همتون به هم میخوره کونیای جقی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *